In de kijker

12 maart 2015  /  Peking +20

Op vrijdag 6 maart 2015 heeft de Senaat zijn eerste informatieverslag rond Peking +20, 20 jaar gelijkekansenbeleid voor vrouwen en met aanbevelingen voor de toekomst, kamerbreed gestemd. Hierbij de toespraak van Sabine de Bethune tijdens de plenaire zitting als hoofdrapporteur.


12 maart 2015  /  Resolutie tegen wetsvoorstellen Iran

Vlaams parlement stemt unaniem een resolutie tegen de twee wetsvoorstellen in Iran die de seksuele en reproductieve rechten van de vrouw willen afbouwen.


7 maart 2015  /  Strijd om vrouwenrechten is niet gestreden

Federale regering en deelstaten moeten nu een nationaal actieplan opstellen tegen de loon- en loopbaankloof. De nieuwe Senaat heeft zijn eerste ei gelegd en over partijgrenzen heen een informatieverslag over gelijkheid van vrouwen en mannen en over vrouwenrechten gestemd. Maar het mag niet bij aanbevelingen blijven.


Equal Pay Day

18 maart 2015  / 

Equal Pay Day

Voor Equal Pay Day kwam een delegatie van 'Business and Professional Women Belgium' in het Vlaams Parlement pleiten voor het wegwerken van de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Die bedraagt nog steeds 20%. De collega's op de foto moesten alvast niet overtuigd worden. Equal work = equal pay !

Lees meer

Internationale vrouwendag

8 maart 2015  / 

Internationale vrouwendag

Te weinig vrouwen (slechts 22%) in raden van bestuur van de sociale huisvestingsmaatschappijen, dat moeten wij helaas vaststellen op internationale vrouwendag. Erna hebben we nog gezellig de plaatselijke middenstand gesteund!

Lees meer