In de kijker

20 april 2017  /  Pas vandaag "Equal Pension Day" voor vrouwen

Het gemiddelde pensioen van vrouwen ligt nog steeds een pak lager dan dat van mannen. Sabine de Bethune en Sonja Becq roepen 20 april dit jaar uit tot Equal Pension Day. “Bijna vier maanden na de start van het nieuwe jaar, beginnen vrouwen met de opbouw van hun pensioenrechten. Of anders geformuleerd: als een mannelijke werknemer jaarlijks pas begint te werken vanaf 20 april, bouwt hij eenzelfde pensioen op als zijn vrouwelijke collega die een heel jaar werkt”. In een resolutie roepen ze de regering op om de genderpensioenkloof te dichten.


19 december 2016  /  Voorbeeldrol voor de Vlaamse overheid

Samen met collega's Ward Kennes, Koen Van den Heuvel, Dirk de Kort, Bart Dochy en Vera Jans diende ik een conceptnota in om de tewerkstelling van personen met een handicap in het Vlaams openbaar ambt te versterken.


14 december 2016  /  Handicap hoeft geen beperking te zijn

1 op 8 Vlamingen heeft een handicap en slechts 4 op 10 van die groep heeft werk. Daar moet iets aan veranderen. Daarom heeft Sabine, samen met de CD&V Werkgroep Handicap en Samenleven, olv. Stefan Puttemans en Bart Dusart en met steun van Brigitte Grouwels en de CD&V senaatsfractie hiervoor een resolutie ingediend.


Internationale Vrouwendag

8 maart 2017  / 

Internationale Vrouwendag

CD&V-parlementairen klagen positie van de vrouw in kunstensector aan! De CD&V-vrouwen reiken vandaag in het Vlaams parlement een vrouwelijke variant van de Oscar uit aan de dertienjarige rapster Si-G.

Lees meer

Colloquium 30 jaar wet op het dierenwelzijn

6 december 2016  / 

Colloquium 30 jaar wet op het dierenwelzijn

Sabine nam deel aan het politiek debat ter afsluiting van het colloquium over het 30 jarig bestaan van de wet op het dierenwelzijn in België. 

Lees meer